Kategorie

Informacja

Regulamin Sklepu Internetowego Sanelaonline.pl

§1. Strony transakcji

1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.sanelaonline.pl, jest własnością firmy FHU SANDET Monika Prządka, wpisanej do Ewidencji działalności Gospodarczej , nr NIP 6381489603, z siedzibą w Ćwiklicach , ul.Męczenników Oświęcimskich 41

2. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową towarów za pośrednictwem sieci Internet.

3. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwana dalej Nabywcą.

4. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest firma FHU SANDET , zwana dalej Sprzedającym.

§ 2. Przedmioty transakcji

1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez Strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www.sanelaonline.pl, w chwili składania zamówienia.

2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny nie zawierają kosztów transportu, które pokrywa Nabywca.

3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i są objęte gwarancją producenta.

 

§ 3. Składanie zamówień

1. Zamówienie może złożyć każda osoba pełnoletnia.

2. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu sklepu.

3. Do korzystania ze sklepu internetowego www.sanelaonline.pl, w tym przeglądania oferowanego asortymentu oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

a) komputer z dostępem do sieci Internet wraz z przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera.

b) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

4. Sposoby składania zamówień:

I. Złożenie zamówienia przez stronę internetową www.sanelaonline.pl. Złożenie zamówienia jest możliwe zarówno w przypadku rejestracji Nabywcy jak również bez rejestracji. Złożenie zamówienia przez Nabywcę oznacza złożenie Sprzedającemu oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu.

a) W przypadku rejestracji Nabywcy złożenie zamówienia i zawarcie umowy uwarunkowane jest wypełnieniem przez Nabywcę, w sposób prawidłowy i jednorazowo, formularza rejestracyjnego. W tym celu Nabywca podaje adres e-mail oraz hasło (dzięki któremu będzie mógł zalogować się na swoje konto) oraz dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu i wybiera przycisk "załóż konto". Na podany wcześniej adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie założenia konta. Po zalogowaniu Nabywca uzupełnia pole ""twój panel" podając wymagane dla składania zamówień dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, telefon, adres, adres e-mail, kod pocztowy, a następnie zapisuje wprowadzone dane. Po dokonaniu wyboru produktów Nabywca kończy proces składania zamówienia poprzez kliknięcie przycisku "jestem świadomy, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty".

b) W braku rejestracji Nabywca po dokonaniu wyboru produktów każdorazowo wypełnia formularz zamówienia udostępniony na stronie internetowej podając dane wymienione powyżej oraz dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu. Nabywca kończy proces składania zamówienia poprzez wybranie przycisku "jestem świadomy, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty".

II. Telefonicznie. Nabywca może dokonać zamówienia telefonicznie. W takim wypadku konieczne jest podanie poprawnego adresu e-mail oraz danych osobowych koniecznych dla zrealizowania zamówienia.

5. Każde zamówienie potwierdzane jest przez Sprzedającego drogą elektroniczną. Brak podania adresu e-mail powoduje, że zamówienie nie może zostać zrealizowane. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Nabywcy np. w drodze kontaktu telefonicznego. Wysyłka nie będzie zrealizowana w przypadku braku możliwości kontaktu z Nabywcą.

6. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Nabywcą a Sprzedającym.

7. Zamówienie realizowane jest w przeciągu 1-14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia Sprzedający zastrzega sobie możliwość uzgodnienia innego terminu dostawy.

9. Zakupione towary dostarczane są pod wskazany adres w formularzu zamówienia.

10. Koszty transportu towaru są ponoszone przez Nabywcę.

11. Koszty wysyłki są podawane w koszyku Nabywcy podczas składania zamówienia. Wysyłka towarów wielkogabarytowych realizowana jest na paletach. Szczegółowe informacje nt. kosztów wysyłki można znaleźć na tutaj.

12. Koszty i zasady wysyłki opisane w pkt. 11 dotyczą tylko i wyłącznie przesyłek realizowanych na terenie Polski. W przypadku zamówień z krajów innych niż Polska koszty i zasady wysyłki ustalane są indywidualnie dla każdego zamówienia.

13. Nabywca ma prawo sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy.

14. Oferta sklepu nie jest ofertą magazynową tzn. nie wszystkie produkty są dostępne "od ręki". Towar wysyłany jest w większości bezpośrednio od producenta ( SANELA, Republika Czeska )

15. Nieuzasadnione nieprzyjęcie towaru przez Nabywcę spowoduje obciążenie go kosztami przesyłki.

 

§ 4. Formy płatności

1. Nabywca może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

- Przedpłata 100% przelewem tradycyjnym na konto Sprzedającego ( Millennium Bank 92116022020000000017738605 ) na podstawie otrzymanej faktury pro-forma. Realizacja zamówienia nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie. W przypadku braku wpłaty w terminie 7 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia transakcja ulega anulowaniu.

- Płatność przelewem w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury (tylko dla jednostek budżetowych za wyjątkiem szpitali oraz placówek ochrony zdrowia) lub po indywidualnym uzgodnieniu

- Płatność gotówką w siedzibie firmy.2. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem bankowym na konto sklepu. Koszt wysyłki za granicę Polski jest ustalany indywidualnie dla każdego zamówienia.

3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia wiarygodności finansowej Nabywcy.

 

§ 5. Termin realizacji

1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w  magazynie producenta.

2. Czas realizacji jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta. W takim przypadku Nabywca zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany.

4. O przewidywanym czasie realizacji Nabywca jest indywidualnie powiadamiany poprzez e-mail w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia.

 

§ 6. Gwarancje, reklamacje, zwroty

1. Wszystkie towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji na elektronikę wynosi 60 miesięcy, reszta towaru 24 miesiące.

2. Do każdego towaru dołączona jest karta gwarancyjna.

3. Miejsce wykonywania napraw gwarancyjnych: u klienta bądź u Producenta.

4. W przypadku gdy po otrzymaniu towaru Nabywca znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach . Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest pisemne zgłoszenie, wraz z kartą gwarancyjną lub dokumentem sprzedaży. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Po uwzględnieniu reklamacji Sprzedający zwraca Nabywcy towaru poniesione przez niego koszty wysyłki.

5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłek pokrywa Nabywca towaru.

6. Obowiązkiem Nabywcy jest sprawdzenie w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakości i kompletności dostawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy sporządzić w momencie odbioru przesyłki i w obecności kuriera protokół szkody na druku firmowym spedytora, po czym niezwłocznie przesłać oryginał dokumentu faksem lub e-mailem do Sprzedającego.

7. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827) Nabywca będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty dostarczenia towaru od zawarcia umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Zapis ten nie dotyczy firm oraz instytucji. Po upływie tego terminu prawo do odstąpienia od umowy wygasa. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w drodze jednoznacznego oświadczenia. Sprzedający dokona zwrotu wszystkich otrzymanych płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy do konsumenta, z wyjątkiem dodatkowych opłat wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sprzedającego. Dokonane przez konsumenta płatności zostaną zwrócone w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył konsument lub w inny sposób, na który konsument wyraził zgodę. Sprzedający zastrzega prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych przez konsumenta do chwili otrzymania rzeczy lub dostarczenia dowodu jej odesłania. Faktura korygująca jest wystawiana w momencie przyjęcia zwracanego towaru na magazyn Sprzedającego. Zwracany towar musi posiadać niezniszczone, oryginalne opakowanie producenta, powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.

8. W przypadku sporu, Nabywca będący konsumentem ma możliwość dochodzenia roszczeń przy pomocy m.in. miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów oraz skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji w drodze mediacji lub za pomocą sądów polubownych, przy udziale m.in. Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowych. Skorzystanie z ww. sposobów rozwiązywania sporów jest dobrowolne.

 

§ 7. Ochrona prywatności i inne prawa

1. Złożenie zamówienia oraz rejestracja w newsletterze są równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.

2. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez producenta.

2. Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna - sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3, będzie rozstrzygał Sąd. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Postanowienia ust. 2 nie dotyczą sporów, w których stroną jest konsument.

4. Ewentualne skargi, zażalenia prosimy kierować na adres: FHU SANDET, ul. Męczenników Oświęcimskich 41, 43-229 Ćwiklice

5. Umowa sprzedaży zawierana jest między Nabywcą a Sprzedającym. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie postanowień zawieranej umowy następuje przez przesłanie drogą elektroniczną potwierdzenia zawarcia umowy. Dodatkowo Sprzedający wysyła wraz z przesyłką wydrukowaną fakturę VAT zawierającą istotne postanowienia umowy.

6. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.